Üdvözöljük, lépjen be fiókjába.
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

„ EcoDigi – Kapcsolódj Be”

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a minden olyan elektronikus kereskedelmi tranzakcióra, melyet az ecodigi.hu weboldalon ( továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtottak jelen ASZF-ben foglaltak kivételével. Jelen ÁSZF a Weboldal és a Vásárló Ügyfél (továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit valamint a létrejött jogügylet legfőbb paramétereit tartalmazza. Ügyfél a Weboldalon való regisztrálással (személyes adatai megadásával) jelen ÁSZF rendelkezésit és feltételeit elfogadja.


1. Általános Tudnivalók

„ Mindent úgy alakítottunk ki, hogy hasznos, célszerű és biztonságos legyen nálunk vásárolni

A Weboldal üzemeltetője:

EcoDigi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7621 Pécs, Citrom u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 02-09-079879

Adószám: 24279464-2-02, HU24279464

Bank: 10918001-00000037-64410009

IBAN: HU29 1091 8001 0000 0037 6441 0009


Az ecodigi.hu weboldalon keresztüli elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat  a információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A  Weboldalon történő vásárlás során az Ügyfél adatainak regisztrálása szükséges, ezután adhatja meg az Ügyfél megrendelését(ajánlatát), melyet a weboldal külön elfogadó e-mail útján fogad el és igazol vissza, melyben az weboldal tájékoztatja az Ügyfelet a szerződés létrejöttéről és annak lényeges paramétereiről (termékek, árak, fizetési mód, szállítási mód és várható szállítási határidő stb.)

A Weboldal bárki számára szabadon látogatható, szolgáltatásainak meghatározott része azonban csak regisztrált felhasználóink számára érhető el. A Weboldalon található információk, design, logók, formai megoldások, képek, üzleti megoldások stb. az EcoDigi Kft. és szerződött partnerei szellemi tulajdona, azok bárminemű felhasználása az EcoDigi Kft. és szerződött partnerei írásbeli engedélyével lehetséges.

A Weboldal fenntartja a jogát arra, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül leadott megrendelését(ajánlatát)  ne fogadja el, erről e-mailben értesíti az Ügyfelet, ennek indoklására a weboldal nem kötelezett.

A Weboldal fenntartja a jogát arra, hogy  egyes esetekben ( pl. a rendelés nagy darabszáma, értéke, rendelt termék egyedisége, vevő átlagosnál nagyobb kockázata, stb.) a kereskedelmi ügyletet a szokásos  - nem a 2001. évi CVIII. törvény hatálya alatti – ügyletnek minősítse, erről az Ügyfelet értesítse és az ügyfél felé címzett direkt megkeresési ajánlattal éljen, ezekre az ügyletekre a PTK törvény hatálya vonatkozik, jelen ÁSZF rendelkezései ezen jogügyletekre nem vonatkoznak.

A Weboldalon keresztül leadott megrendelések(ajánlatok) és azok visszaigazolása Ügyfelek közötti levelezések magyar nyelven létrejött szerződésnek minősülnek, azokat a Weboldal archiválja. A Weboldal magyar kizárólag nyelven írt e-mailt fogad el érvényesnek.

A Weboldal Ügyfelei mind jobb kiszolgálására Ügyfélszolgálatot tart fenn:

Ügyfélszolgálat EcoDigi.hu

címe: 7621 Pécs,Citrom u. 2-6.

nyitva tartása:  hétfő - csütörtök 9.00- 15.00 péntek: 9.00- 12.00 (munkanapokon)

telefon: +36 20 347-7657,

internet: www.ecodigi.hu

email: info@ecodigi.hu

 

 

2. A vásárlás folyamata

„Megbízhatsz  termékeinkben és szolgáltatásainkban - fontos vagy nekünk”

A Weboldalon regisztrált Ügyfelek vásárolhatnak a regisztrációs adatlap kitöltése után. A regisztráció folyamatában személyes adatok megadására van szükség, melyet a vonatkozó rendelkezések szerint a Weboldal személyes adatként kezel.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatot  megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárulását adja.

A Weboldal minden regisztrált ügyfelet önálló magán/jogi személyként tekint, a  regisztrált adatok valódiságát nem ellenőrzi/heti. Az Ügyfél által megadott adatok valódiságáért, azokban időközben bekövetkezett változásokért, az Ügyfél adatainak harmadik személy(ek) általi hozzáférhetőségéért vagy hamis felhasználásáért, hozzáférési jelszó elfelejtéséből fakadó károkért a Weboldalt semminemű felelősség nem terheli.

A Weboldal megjeleníti a termékek főbb jellemzőit, tulajdonságait felhasználásuk lehetőségeit és a termékek ÁFA-val növelt bruttó és ÁFA nélküli nettó árát. A termékek főbb jellemzőit és adatait a Weboldal különös gondossággal jeleníti meg, ám a legnagyobb gondosság ellenére is előfordulhatnak esetleges tévedések számítástechnikai hibák vagy rendszer meghibásodások folytán. A részletes termék tulajdonságokat a termékhez mellékelt használati utasítása,  ill. a gyártó honlapját található termékleírások tartalmazzák, melyekre való internetcím utalást (link) a Weboldal megjeleníti. Ügyfél hibás termékadat megjelenítésből fakadó igényét a Weboldal abban az esetben fogadja el, ha közzétett termékadat dokumentáltan hibás volt és a vitatott termékparaméter egyedileg és/vagy termékparaméterek összessége az általános használati igények figyelembevételével kedvezőtlenebb a vásárló számára.

A Weboldalon a legnagyobb gondosság ellenére is megjelenhetnek téves termék ár adatok pl. 1,- Ft. vagy 0,- Ft vagy 100,- Ft. illetve a szokásos piaci ártól jelentősen  eltérő adat, ezen esetben a Weboldal felajánlja a termék megvételét a helyes áron az Ügyfélnek, aki azonban  nem köteles a terméket ezen az áron megvásárolni.

A termék ára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, az a megrendelés folyamatában az Ügyfél által kiválasztott szállítási mód és a termék terjedelem/tömeg/érték adatai függvényében kerül kiszámításra.

Megrendelés folyamata:

Ügyfél kiválasztja a terméket és a vásárlandó darabszámot és ezzel behelyezi a terméket a kosárba. Az ügyfél egy kosárba több különböző terméket is tehet más-más darabszámokkal.

Az Ügyfél a kosár tartalmát a megrendelés leadása előtt módosíthatja

Ügyfél felhasználó nevével belép/ új ügyfél regisztrál, ellenőrzi adatait, megadja a szállítási címet, szállítási módot, fizetési módot, elfogadja az ÁSZF-et és a kalkulált árat és a megrendelését megadja.

A Weboldal munkanapokon 24 max. 48 órán belül az ügyfél által megadott e-mailben visszaigazolja a megrendelés elfogadását és teljesíthetőségét.

 

3. Kiszállítás, termék árának kifizetése

„Megbízható futárcéggel szállíttatunk: Kérd csomagodat a közeli Magyar Postára vagy MOL kútra, olcsóbb és ahogy ráérsz, átveheted”

A Weboldal az Ügyfél által kért címre Futárszolgálat igénybevételével kiszállíttatja a megrendelt terméket. A termék kiszállításának tervezett időpontját a Weboldal visszaigazoló e-mailben közli az Ügyféllel.

A Weboldal az alkalmazandó fuvardíjat honlapján feltünteti, ám az egyedi termék paraméterek (nagy tömeg/nagy terjedelem/nagy érték esetén) a tényleges fuvardíj ettől eltérhet.

A választott kiszállításai módnak megfelelően az Ügyfél kötelessége a termék átvétele, a termék csomagolás és termék sértetlenségének ellenőrzése, a termék mennyiségi és minőségi átvétele, melyet az Ügyfél aláírásával igazol. 

A termék vételárát és a kiszállítás díját az Ügyfél alább Választható fizetési módok valamelyikének alkalmazásával fizetheti ki.

4. Garancia, elállás joga

„az EcoDigi egy magyar wesbhop – magyar termékgarancia – magyar szervizháttér – nem kell Kínába menni szervizbe”

A Weboldal által forgalmazott termékekre vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Fogyasztói szerződés esetében a PTK szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. Az Ügyfél fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül jelezheti kifogását.

Ügyfél a Weboldal  általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Ügyfél kizárólag a Weboldal által a termék átvételekor átadott eredeti jótállási jegy, vagy a számla és a számla összegének kifizetését igazoló dokumentum bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Weboldal a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a termék kijavítása vagy a kicserélése nem lehetséges, vagy azt Weboldal vagy az általa megbízott javító szerviz nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Weboldal köteles a terméket kicserélni, de csak abban az esetben, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 A jótállási kötelezettség nem vonatkozik olyan hibára, amelynek oka a teljesítés időpontja után keletkezett. Ennek bizonyítása Weboldalt terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

A termék javítását végző szervezet neve, címe egyéb elérhetősége  az adott termék garanciajegyén található, ennek hiányában a Weboldal ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.

A termék javítási helyre/szervezethez eljuttatása az Ügyfél feladata és az Ügyfél költségére és kockázatára történik.

A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől a termék átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (III.26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Weboldal ezt heghosszabítva 15 napos elállási határidőt boztosít a fogyasztónak minősülő személy részére.  Az elállási jog a Weboldalon keresztül megrendelt, de személyesen  átvett termék esetében  is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Weboldal ügyfélszolgálatával.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék (beleértve eredeti csomagolás, hiánytalan tartozékok, garancialevél, dokumentáció) visszajuttatásáról Ügyfélszolgálathoz az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia.  Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes Visszavételt a Weboldal  nem fogad. Elállás esetén a Weboldal  követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. A hiánytalanul és hibamentesen visszaszolgáltatott termék vételárát a Weboldal 14 napon belül visszautalja az Ügyfél bankszámlaszámára vagy részére készpénzkifizetést teljesít.

 

Az Ügyfél elállási jogát nem gyakorolhatja az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási  jogát.

 

5. Weboldal használata, felelősség

„Minden termékünket raktárról, a jelzett árakon akár két napos átvételre megrendelheted”

A Weboldal használata önkéntes és ingyenes minden felhasználónk számára, a rajta elhelyezett információk, cikkek, terméktájékoztatók, termékleírások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak.

Minden Ügyfél a Weboldalt és szolgáltatásait kizárólag saját kockázatára használhatja, a Weboldal a használattal kapcsolatos mindennemű vagyoni és nem vagyoni közvetlen és közvetett felelősséget kizár. A Weboldal megjeleníthet olyan más internetes oldalakra (címekre) való utalásokat (linkek) melyek más oldalakra vezetnek, ezen más oldalak használatáért,a  rajtuk lévő információk pontosságáért és az oldal biztonságáért  a Weboldal felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az internet adta lehetőségek egyben kockázatot is hordozhatnak magukban, az egyes internet oldalak meglátogatása során nemkívánatos támadások célpontjává válhat.

A Weboldal - mint interneten folyamatosan jelen lévő információs rendszer -  folyamatos fejlesztés alatt áll, internet biztonsági foka megfelelő, mindazonáltal az Ügyfél maga köteles gondoskodni internethasználata során a felhasználói biztonságról (frissített szoftverek, vírus és spyware védelmi programok, stb.)

Az Ügyfelek tartalmakat tehetnek közzé a Weboldalon, ezen tartalmakat a Weboldal nem vizsgálja, nem vizsgálhatja. Amennyiben ezen tartalmak jogellenességére fény derül a Weboldal ezeket eltávolítja ill. amennyiben az Ügyfél ilyen tartalmakra bukkan, köteles azt jelezni a Weboldal ügyfélszolgálatán.

 

6. Joghatóság, Szerzői jogok

„ Magyar cég – magyar számla – magyar ÁFA-val – magyar garanciával a magyar jog alapján ”

A Weboldal Magyarországon bejegyzett vállalkozás az EcoDigi Kft. internetes felülete a Magyarország területén működik és a magyar joghatóság alatt áll. A Weboldal használatával kapcsolatos bármely jogot Magyarország joga szerint kell megítélni.

A Weboldal Ügyfélszolgálatot üzemeltet, mely hivatott elsősorban a fogyasztói panaszok kezelésére.

Abban az esetben, ha az Ügyfél panasza nem került 30 napon belül elintézésre

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Az EcoDigi Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon és elérhető szolgáltatásainak valamennyi tartalmának ezek különösen: képek, grafikák, üzleti megoldások, szoftveres fejlesztések, logók, elrendezések- színek- grafikai megoldások kombinációja, szlogenek, figurák stb.

 

7. Egyéb rendelkezések

Nálunk cégek is bátran vásárolhatnak: Valós, NAV vizsgálaton megfelelő, 27% ÁFA-s számlát adunk minden termékünkről”

A Weboldal internetes áruházában csak a háztartásokban szokásos termékeket és mennyiségeket szolgálja ki, internetes felületén bemutat olyan termékeket is, melyek nem a háztartási fogyasztást, hanem üzleti- vállalkozói felhasználást célozzák. Ez utóbbi termékek/termékcsoportok/termék volumenek megrendelésének  esetére külön szabályokat és vállalási feltételeket határoz meg a Weboldal, erről az Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást.

A Weboldal jogosult jelen ÁSZF feltételeket előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan módosítani.

 

EcoDigi Kft.

Pécs, 2017-03-13